Logo

Regulaminy


Regulamin udzielania zamówień w MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy współfinansowanych ze srodków Unii Europejskiej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w MPWiK Sp. z o.o. w Brodnicy