Logo

Jednostra Realizująca Projekt

Projekt współfinansowany przez Unię Europejska ze śarodków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu pn.

„Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap V – budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy”

Jednostka Realizująca Projekt

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Ustronie 2 A,

87-300 Brodnica tel. 56 49 11 211

Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO), Kierownik JRP

Zbigniew Fiałek

tel. 56 49 11 218

e-mail: techniczny@mpwik.pl

Zastępca Kierownika JRP, Stanowisko ds. technicznych

Maciej Dobrosielski

tel. 56 49 11 229

e-mail: m.dobrosielski@mpwik.pl

Stanowisko ds. zamówień publicznych i promocji

Akradiusz Olszewski

tel. 56 49 11 231

e-mail: a.olszewski@mpwik.pl

Stanowisko ds. administracyjnych

Małgorzata Rafalska

tel. 56 49 11 218

e-mail: techniczny@mpwik.pl

Stanowisko ds. płatności, monitoringu i sprawozdawczości

Emilia Uzdzińska

tel. 56 49 11 229

e-mail: emilia@mpwik.pl