Logo

Budowa suszarni osadów wraz z montażem pompy ciepła w ramach projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków etap V – budowa kanalizacji sanitarnej O/M w Brodnicy"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko